แผดเสียง

ภาษาอังกฤษ


v roar
คำอธิบาย: เปล่งเสียงดังสนั่น
ความหมายเหมือนกับ: ตะโกน
คำที่เกี่ยวข้อง: cry , yell
คำตรงข้าม: กระซิบ
ตัวอย่างประโยค: หนูน้อยแผดเสียงร้องไห้จ้าด้วยความเจ็บปวดเมื่อหมอกำลังฉีดยา

คำที่มี "แผดเสียง" ในคำ


การแผดเสียง n roar
ความหมายเหมือนกับ: การร้อง , การตะโกน , การเปล่งเสียง , การตะเบ็ง
ตัวอย่างประโยค: การแผดเสียงมากๆ ทำให้เสียงแหบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top