แผงลอย

ภาษาอังกฤษ


n stall
คำอธิบาย: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
หน่วยนับ: แผง
ความหมายเหมือนกับ: ร้านค้าเคลื่อนที่ , หาบเร่
คำที่เกี่ยวข้อง: stand , booth
ตัวอย่างประโยค: เขามักจะไปหาอะไรกินที่แผงลอยในตลาดเสมอเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านทำกับข้าวให้
n stall
คำอธิบาย: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
หน่วยนับ: แผง
ความหมายเหมือนกับ: ร้านค้าเคลื่อนที่ , หาบเร่
คำที่เกี่ยวข้อง: booth , stand
ตัวอย่างประโยค: เขาชองเดินไปกินข้าวที่แผงลอยในตลาดเสมอ เวลาไม่มีใครทำกับข้าวให้