แปลน

ภาษาอังกฤษ


n plan
คำอธิบาย: แบบที่กะกำหนดไว้, แผนผังการก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: แบบแผนผัง , โครงสร้าง , แผนการ , แผนที่ , แบบ , ต้นฉบับ , ผัง , เค้าโครง , แบบแปลน
คำที่เกี่ยวข้อง: plot , proposal , scheme , design
ตัวอย่างประโยค: ตึกหลังนี้มีแปลนไม่เหมาะกับดินฟ้าอากาศเมืองร้อน
adj void
คำอธิบาย: เรียกของที่มีเนื้อที่มีเปลือกหุ้มไม่รอบ เช่น ทุเรียนแปลน
คำที่เกี่ยวข้อง: vacant
ตัวอย่างประโยค: ถ้าสวนทุเรียนของเรามีทุเรียนแปลนเยอะก็คงขายไม่ได้ราคาดีนัก

คำที่มี "แปลน" ในคำ


แบบแปลน n plan
คำอธิบาย: แผนผังที่เขียนขึ้นเพื่อกำหนดเป็นแบบ
หน่วยนับ: แบบ, แผ่น
ตัวอย่างประโยค: ช่างก่อสร้างต้องอาศัยแบบแปลนในการก่อสร้างเป็นสำคัญค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top