แบ่งปัน

ภาษาอังกฤษ


v portion out
คำอธิบาย: แบ่งส่วนให้บ้าง, แบ่งให้บางส่วน
ความหมายเหมือนกับ: ปัน , แบ่งสันปันส่วน , แบ่งส่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: distribute , allot , apportion , parcel out , share out , divide
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินถูกแบ่งปันให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top