แบบเดียวกัน

ภาษาอังกฤษ


adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: of the same type
adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: of the same type


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top