แบบ

ภาษาอังกฤษ


n mould
คำอธิบาย: สิ่งที่แกะหรือสลักเป็นต้น ให้เป็นรอยลึกลงไปหรือนูนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์
คำที่เกี่ยวข้อง: mold
n model
คำอธิบาย: สิ่งที่กำหนดให้ถือเป็นหลักหรือเป็นแนวดำเนิน
คำที่เกี่ยวข้อง: style , way , form , pattern
ตัวอย่างประโยค: การคลอดแบบโบราณนั้นทำกันที่บ้าน ทำในห้องต่อหน้าสามี