แบน

ภาษาอังกฤษ


adj flat
ความหมายเหมือนกับ: แฟบ
คำที่เกี่ยวข้อง: level , even
คำตรงข้าม: นูน , พอง
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย

คำที่มี "แบน" ในคำ


แบนโจ n banjo
คำอธิบาย: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง มีสาย 5 สาย ใช้มือดีด
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังเรียนดีดแบนโจอยู่กับครูผู้สอนแบบตัวต่อตัว

แบนเรียบ adj flat
ความหมายเหมือนกับ: ราบ

ท้องแบน n landing craft
คำอธิบาย: ชื่อเรือชนิดหนึ่งมีท้องแบน กินน้ำตื้น สำหรับลำเลียงทหารหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นบก
หน่วยนับ: ลำ
ความหมายเหมือนกับ: เรือท้องแบน
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายตรงข้ามส่งเรือท้องแบน ซึ่งหุ้มเกราะ จำนวน 1 ลำ พุ่งตรงเข้ามาด้านซ้าย

บี้แบน adj very flat
คำอธิบาย: ที่แบนจนผิดรูปผิดร่างเพราะถูกกดหรือทับ
ตัวอย่างประโยค: น้องหยิบรถบังคับที่บี้แบนเสียจนไม่เหลือเค้าเดิมขึ้นมาดูอย่างเสียดาย

บี้แบน v flatten
คำอธิบาย: แบนจนผิดรูปผิดร่างเพราะถูกกดหรือทับ
ตัวอย่างประโยค: ขนมเบื้องบี้แบนหมดแล้ว เพราะเด็กน้อยนั่งชันเข่ากอดไว้ที่อก

จอแบน n flat screen
คำอธิบาย: หน้าจอที่มีพื้นผิวแบนราบไม่นูนออกมา
หน่วยนับ: จอ
คำตรงข้าม: จอโค้ง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด ดำเนินนโยบายทำตลาดอีพีซี คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับจอแบน

จอแบน n flat screen
คำอธิบาย: หน้าจอที่มีพื้นผิวแบนราบไม่นูนออกมา
หน่วยนับ: จอ
คำตรงข้าม: จอโค้ง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด ดำเนินนโยบายทำตลาดอีพีซี คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับจอแบน

จอแบน n flat screen
คำอธิบาย: หน้าจอที่มีพื้นผิวแบนราบไม่นูนออกมา
หน่วยนับ: จอ
คำตรงข้าม: จอโค้ง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด ดำเนินนโยบายทำตลาดอีพีซี คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับจอแบน

จมูกแบน v have a flat nose
คำอธิบาย: จมูกที่มีลักษณะแฟบลงไปกว่าปกติ
ตัวอย่างประโยค: นางแบบคนนี้จมูกแบน แต่ก็ดูสวยแบบเก๋ไก๋ดี

เรือท้องแบน n landing craft

หน้าตรงแบน n full face
ความหมายเหมือนกับ: หน้าเต็ม , หน้าตรงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top