แบกหน้า

ภาษาอังกฤษ


v be shameless to
คำอธิบาย: จำใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก
ความหมายเหมือนกับ: ตากหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be constantly gazed by the public , endure shame
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ยอมแบกหน้าไปขอความกรุณาจากเขา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top