แบกรับ

ภาษาอังกฤษ


v shoulder
ความหมายเหมือนกับ: รับ
คำที่เกี่ยวข้อง: bear
v shoulder
ความหมายเหมือนกับ: แบกภาระ
คำที่เกี่ยวข้อง: undertake , assume , take on , bear