แน่ๆ

ภาษาอังกฤษ


adv certainly
คำอธิบาย: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
ความหมายเหมือนกับ: เป็นแน่ , แน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: surely , definitely
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเธอยังขี้เกียจอยู่อย่างนี้ มีหวังสอบตกแน่ๆ