แน่นิ่ง

ภาษาอังกฤษ


v be unconscious
คำอธิบาย: ไม่ขยับเขยื้อนร่างกายเลยเพราะหมดสติ
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ไหวติง , นิ่งแน่
คำที่เกี่ยวข้อง: still , be motionless
ตัวอย่างประโยค: เธอแน่นิ่งไปหลายชั่วโมงกว่าจะได้สติคืนมา
adv still
คำอธิบาย: ไม่เคลื่อนไหว
คำที่เกี่ยวข้อง: motionlessly
ตัวอย่างประโยค: รถจอดแน่นิ่งมาหลายชั่วโมงแล้ว