แน่น

ภาษาอังกฤษ


adv securely
คำอธิบาย: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
ความหมายเหมือนกับ: มั่นคง , คงที่ , กระชับ
คำที่เกี่ยวข้อง: solidly , firmly , fast
คำตรงข้าม: คลอน , หลวม
ตัวอย่างประโยค: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน
adv tightly
คำอธิบาย: อาการที่แออัดยัดเยียดหรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
ความหมายเหมือนกับ: แน่นหนา , หนาแน่น
คำตรงข้าม: เบาบาง

คำที่มี "แน่น" ในคำ


แน่นขนัด v crowd around (round)
คำอธิบาย: อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
ความหมายเหมือนกับ: แน่น , คับคั่ง , เบียดเสียดยัดเยียด
ตัวอย่างประโยค: นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ชองเซลิเซ่ส์เสียแน่นขนัดจนแทบจะไม่มีทางจะเดิน

แน่นแฟ้น adv firmly
ความหมายเหมือนกับ: มั่นคง , เหนียวแน่น
คำตรงข้าม: สั่นคลอน
ตัวอย่างประโยค: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น

แน่นอน adv certainly
คำอธิบาย: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
ความหมายเหมือนกับ: แน่ๆ , เป็นแน่
ตัวอย่างประโยค: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึง ต้องสูงถึงหลักล้านแน่นอน

แน่นหนา adv tightly
คำอธิบาย: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
ความหมายเหมือนกับ: แข็งแรง
คำตรงข้าม: บอบบาง
ตัวอย่างประโยค: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน

แน่นิ่ง v be unconscious
คำอธิบาย: ไม่ขยับเขยื้อนร่างกายเลยเพราะหมดสติ
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ไหวติง , นิ่งแน่
ตัวอย่างประโยค: เธอแน่นิ่งไปหลายชั่วโมงกว่าจะได้สติคืนมา

แน่นิ่ง adv still
คำอธิบาย: ไม่เคลื่อนไหว
ตัวอย่างประโยค: รถจอดแน่นิ่งมาหลายชั่วโมงแล้ว

แน่นหนา adv securely
คำอธิบาย: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
ความหมายเหมือนกับ: แข็งแรง , มั่นคง
ตัวอย่างประโยค: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา

แน่นกัน adj crowded
ความหมายเหมือนกับ: เบียดเสียดกัน , ยัดเยียดกัน , อัดแอ , แจจัน

เหนียวแน่น adv closely
ความหมายเหมือนกับ: แน่นแฟ้น
ตัวอย่างประโยค: เขายังคงรักษาระยะถี่ห่างแห่งความสัมพันธ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น

เหนียวแน่น adv frugally
คำอธิบาย: ระมัดระวังในการใช้จ่าย
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้เงินของเขาอย่างตระหนี่เหนียวแน่น

แนบแน่น adv closely
ความหมายเหมือนกับ: สนิทแน่น
ตัวอย่างประโยค: ทหารทุกคนมีความจงรักภักดีอย่างแนบแน่นในชาติไทยและมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่

ความหนักแน่น n firmness
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นคง
คำตรงข้าม: ความรวนเร
ตัวอย่างประโยค: เรื่องการปรับราคาน้ำมันอาจจะล้มไปได้ ถ้ารัฐบาลไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ

ความหนาแน่น n density
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลที่บรรจุในเทปที่มีความหนาแน่นระหว่าง 800 บีพี ไอ (BPI) ถึง 1,600 บีพี ไอ (BPI)

ความหนาแน่นของประชากร n density of population
ตัวอย่างประโยค: การจัดจำนวนส.ส.ในแต่ละเขตมักจะจัดโดยการดูความหนาแน่นของประชากรต่อขนาดของพื้นที่

ความเหนียวแน่น n stinginess
คำอธิบาย: การระมัดระวังในการใช้จ่าย
ความหมายเหมือนกับ: ความตระหนี่
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนตระหนี่ เขาใช้เงินของเขาด้วยความเหนี่ยวแน่นและตระหนี่

ความเหนียวแน่น n firmness
ความหมายเหมือนกับ: ความแน่นแฟ้น
ตัวอย่างประโยค: พล.อ. ชาญนั้นมีความเหนียวแน่นกับ บิ๊กจิ๋ว เป็นพิเศษ

เครื่องควบแน่น n condenser
คำอธิบาย: เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำให้ไอแปรสภาพเป็นของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง
หน่วยนับ: เครื่อง
ตัวอย่างประโยค: การทดลองเขาใช้เครื่องควบแน่น

หนักแน่น v be firm
คำอธิบาย: มั่นคง, ไม่ท้อถอย
ตัวอย่างประโยค: ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด

หนักแน่น adv surely
คำอธิบาย: อย่างมั่นคง, ไม่ท้อถอย, อย่างแน่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: เป็นมั่นเหมาะ , อย่างมั่นเหมาะ
คำตรงข้าม: ไม่แน่นอน
ตัวอย่างประโยค: ท่านนายกยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด

หนุ่มแน่น adj young
คำอธิบาย: หนุ่มและแข็งแรง, หนุ่มเต็มที่
ตัวอย่างประโยค: การฝึกทหารไม่ได้ทำให้เป็นที่หนักใจอะไรเพราะเป็นทหารหนุ่มแน่นแข็งแรงทั้งนั้น

ใจหนักแน่น adj steady
คำอธิบาย: มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย
ความหมายเหมือนกับ: ใจมั่นคง
คำตรงข้าม: ใจเบา
ตัวอย่างประโยค: คนที่เป็นคนใจหนักแน่นจะไม่เชื่อในเรื่องต่างๆ อย่างง่ายๆ

ใจหนักแน่น v be constant
คำอธิบาย: มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย
ความหมายเหมือนกับ: ใจมั่นคง
คำตรงข้าม: ใจเบา
ตัวอย่างประโยค: เขาใจหนักแน่นในเรื่องของความรักเสมอ

เนืองแน่น adv crowdedly
ความหมายเหมือนกับ: แออัด , เบียดเสียดยัดเยียด
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนยืนต่อซื้อบัตรเข้าชมงานกันอย่างเนืองแน่น

การควบแน่น v condensation
คำอธิบาย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในลักษณะซึ่งโมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
ตัวอย่างประโยค: การควบแน่นทางความร้อนคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไอเป็น ของเหลวโดยวิธีลดอุณหภูมิลง

ควบแน่น v condense
คำอธิบาย: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยที่โมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
ตัวอย่างประโยค: ไอเย็นเกิดควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างแก้ว

หนาแน่น v overcrowd
ความหมายเหมือนกับ: คับคั่ง , แออัด
ตัวอย่างประโยค: ในคืนนี้ผู้คนหนาแน่นคึกมากเป็นพิเศษ

หนาแน่น adv abundantly
ความหมายเหมือนกับ: คับคั่ง , แออัด
ตัวอย่างประโยค: อินเดียแดงเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม ตั้งถิ่นฐานหนาแน่นอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าเมืองอเล็กซานเดรีย

อย่างแน่นอน adv certainly
ความหมายเหมือนกับ: อย่างแน่แท้
ตัวอย่างประโยค: โครงการนี้จะต้องการใช้เงินอีกมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอน

ความไม่แน่นอน n uncertainty
ความหมายเหมือนกับ: ความไม่เที่ยง
คำตรงข้าม: ความแน่นอน
ตัวอย่างประโยค: สังขารคือความไม่แน่นอนของชีวิต

ความแน่นอน n certainty
ความหมายเหมือนกับ: ความแน่ชัด , ความชัดเจน
คำตรงข้าม: ความผันผวน , ความไขว้เขว
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลจากการพิมพ์แป้นพิมพ์จะมีความแน่นอนมากกว่าการที่คนพูดให้คอมพิวเตอร์ฟัง

ความแน่นหนา n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแรง , ความแข็งแกร่ง
คำตรงข้าม: ความไม่แข็งแรง , ความเปราะบาง
ตัวอย่างประโยค: ความแน่นหนาของกลอนประตูคงช่วยทานพายุไว้ได้

อย่างแน่นอน adv certainly
ความหมายเหมือนกับ: อย่างแน่แท้
ตัวอย่างประโยค: โครงการนี้จะต้องการใช้เงินอีกมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐอย่างแน่นอน

ติดแน่น adv tight
ความหมายเหมือนกับ: ติด , แนบ

ไม่แน่นอน adv impermanent
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เที่ยง

สนิทแน่น adv closely

ความแน่นแฟ้น n firmness

ความแน่น n crowed
ความหมายเหมือนกับ: การเบียดเสียด , ความยัดเยียด

ติดแน่น v believe blindly
ความหมายเหมือนกับ: ตราตรึง , ตรึง

ผูกให้แน่น v bind

ความแนบแน่น n tightness
ความหมายเหมือนกับ: ความตึง , ความรัดรึง

ไม่แน่นอน v be unsteady
ความหมายเหมือนกับ: โลเล

ไม่แน่นอน adj ambiguous
ความหมายเหมือนกับ: ก้ำกึ่ง
คำตรงข้าม: แน่นอนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top