แน่น

ภาษาอังกฤษ


adv securely
คำอธิบาย: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
ความหมายเหมือนกับ: มั่นคง , คงที่ , กระชับ
คำที่เกี่ยวข้อง: solidly , firmly , fast
คำตรงข้าม: คลอน , หลวม
ตัวอย่างประโยค: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน
adv tightly
คำอธิบาย: อาการที่แออัดยัดเยียดหรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
ความหมายเหมือนกับ: แน่นหนา , หนาแน่น
คำตรงข้าม: เบาบาง