แนะนำ

ภาษาอังกฤษ


v introduce
คำอธิบาย: บอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียม
ความหมายเหมือนกับ: แนะนำตัว
ตัวอย่างประโยค: เขามาเป็นคู่รักกันได้ก็เพราะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกัน