แนวร่วม

ภาษาอังกฤษ


n ally
คำอธิบาย: ประชาชนที่มีแนวความคิดคล้อยตาม และให้การสนับสนุนแก่พวกที่มีความคิดเห็นในแนวเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: พวก , ภาคี , พันธมิตร , ผู้สนับสนุน , ผู้ร่วมความคิด
คำตรงข้าม: ศัตรู
ตัวอย่างประโยค: อียิปต์ได้ชื่อว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นต่อแนวร่วมต่อต้านประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top