แนบ

ภาษาอังกฤษ


v enclose
คำอธิบาย: ติดไปด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: inclose
ตัวอย่างประโยค: ในซองจดหมายซองนั้นมีเงินแนบไปด้วยเป็นจำนวน 1,000 บาท
v cling
ความหมายเหมือนกับ: แนบชิด , แนบเคียง
คำที่เกี่ยวข้อง: stick , be close to , adhere to
ตัวอย่างประโยค: เธอเอาหน้าแนบกับหมอนแล้วร้องไห้