แท้

ภาษาอังกฤษ


adj pure
คำอธิบาย: ไม่มีอะไรเจือปน
ความหมายเหมือนกับ: ล้วนๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: unadultered , unmixed , authentic , genuine , real , natural , unalloyed
ตัวอย่างประโยค: ความชื้นในไม้นิยมแสงเป็นค่าส่วนร้อยของน้ำหนักของเนื้อไม้แท้
adv really
คำอธิบาย: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: จริงๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: actually , in fact , truly , surely , genuinely , certainly
ตัวอย่างประโยค: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้
adj real
ความหมายเหมือนกับ: จริง
คำที่เกี่ยวข้อง: authentic , genuine , actual , true , valid , unfeigned
คำตรงข้าม: ปลอม , เทียม
ตัวอย่างประโยค: ธนบัตรปลอมเหล่านี้ไม่ผิดกับธนบัตรแท้
adj true
คำอธิบาย: ที่เป็นความจริง
ความหมายเหมือนกับ: นัก , ยิ่ง , จริง
คำที่เกี่ยวข้อง: real , genuine , actual , unfeigned , authentic
ตัวอย่างประโยค: ฉันคิดว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้
adv really
คำอธิบาย: อย่างเป็นความจริง
ความหมายเหมือนกับ: นัก , ยิ่ง , จริง
คำที่เกี่ยวข้อง: actually , truly , indeed , in fact , certainly , genuinely
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ผมเห็นสมควรแท้ให้มีการปรับเปลี่ยน
adj pure
คำอธิบาย: ที่ล้วนๆ ไม่มีอะไรเจือปน, ที่ไม่ใช่ของปลอม
ความหมายเหมือนกับ: บริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: sheer , unadulterated , unmixed , authentic , genuine , unalloyed , natural
ตัวอย่างประโยค: ถ้วยรางวัลทำจากทองแท้ ใครๆ ก็อยากได้