แทบจะ

ภาษาอังกฤษ


adv almost
คำอธิบาย: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
ความหมายเหมือนกับ: แทบ , เกือบจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: nearly , just about , practically , virtually
ตัวอย่างประโยค: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top