แทบกัน

ภาษาอังกฤษ


v join
ความหมายเหมือนกับ: ประกบ , ทาบกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: brace , splice
คำตรงข้าม: แยกกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top