แทบกัน

ภาษาอังกฤษ


v join
ความหมายเหมือนกับ: ประกบ , ทาบกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: brace , splice
คำตรงข้าม: แยกกัน