แถวหน้า

ภาษาอังกฤษ


adj first- class
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นหนึ่ง , แนวหน้า , ยอดเยี่ยม , ดีเยี่ยม , ชั้นเลิศ , ชั้นแนวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: topflight , crack
คำตรงข้าม: ชั้นต่ำ , ชั้นเลว
n front
ความหมายเหมือนกับ: ข้างหน้า
คำตรงข้าม: ด้านหลัง

คำที่มี "แถวหน้า" ในคำ


แถวหน้ากระดาน n line of troops
ตัวอย่างประโยค: เด็กนักเรียนยืนเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อเตรียมเคารพธงชาติค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top