แถลงการณ์

ภาษาอังกฤษ


n official statement
คำอธิบาย: คำอธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
ความหมายเหมือนกับ: คำแถลง , คำอธิบาย , คำชี้แจง , ถ้อยแถลง
คำที่เกี่ยวข้อง: communique , bulletin
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ยอมรับความผิดพลาดของการบริหารของรัฐบาล
v state
คำอธิบาย: อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
ความหมายเหมือนกับ: แถลง , อธิบาย , ชี้แจง
คำที่เกี่ยวข้อง: make a statement , announce , express , declare , proclaim , tell
ตัวอย่างประโยค: อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ