แถม

ภาษาอังกฤษ


v add
คำอธิบาย: มักใช้ในการซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือให้
ความหมายเหมือนกับ: เติมให้ , เพิ่มให้ , เพิ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: give something extra , give in addition , give an extra amount
ตัวอย่างประโยค: แม่ค้าแถวนี้ใจดี มักจะแถมให้เกินที่ซื้อเสมอ