แถบแม่เหล็ก

ภาษาอังกฤษ


n magnetic stripe


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top