แถบยศ

ภาษาอังกฤษ


n stripe
คำอธิบาย: เครื่องหมายที่บอกฐานะหรือชั้นของบุคคลนั้น
หน่วยนับ: แถบ, อัน
ตัวอย่างประโยค: เขาคงจะเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควร ดูจากแถบยศต่างๆ ที่ติดอยู่บนเสื้อของเขา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top