แถบ

ภาษาอังกฤษ


n strip
คำอธิบาย: สิ่งที่แบนยาว
หน่วยนับ: แถบ
คำที่เกี่ยวข้อง: band , stripe
ตัวอย่างประโยค: บางธนาคารมีบริการส่งแถบรายการเช็คเบิกในบัญชีของบริษัทใหญ่ๆ ให้บริษัทนั้นๆ ทุกวัน
clas area
ความหมายเหมือนกับ: ซีก , ด้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: zone , region , side , sphere , district , belt
ตัวอย่างประโยค: ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง
n zone
ความหมายเหมือนกับ: โซน , เขต , ถิ่น , แถว
คำที่เกี่ยวข้อง: area
ตัวอย่างประโยค: คนที่อยู่แถบนี้เขามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์

คำที่มี "แถบ" ในคำ


แถบยศ n stripe
คำอธิบาย: เครื่องหมายที่บอกฐานะหรือชั้นของบุคคลนั้น
หน่วยนับ: แถบ, อัน
ตัวอย่างประโยค: เขาคงจะเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควร ดูจากแถบยศต่างๆ ที่ติดอยู่บนเสื้อของเขา

แถบบันทึกภาพ n magnetic picture-recording tape
คำอธิบาย: แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณภาพ
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้เราใช้แถบบันทึกภาพกันอย่างแพร่หลาย

แถบบันทึกเสียง n magnetic sound-recording tape
คำอธิบาย: แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณเสียง

แถบแม่เหล็ก n magnetic stripe

แถบที่ลุ่ม n basin of a river
ความหมายเหมือนกับ: บริเวณที่ลุ่ม , เขตที่ลุ่มค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top