แต้มสี

ภาษาอังกฤษ


v paint
ความหมายเหมือนกับ: ทาสี
คำที่เกี่ยวข้อง: tinge
คำตรงข้าม: ล้างสี
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ช่วยกันแต้มสีภาพที่พวกเขาวาดไว้

คำที่มี "แต้มสี" ในคำ


ข่าวแต้มสี n colour news
คำอธิบาย: ข่าวที่มีการแต่งเติมข้อเท็จจริงซึ่งไม่น่าเชื่อถือ
หน่วยนับ: ข่าว
ความหมายเหมือนกับ: ข่าวใส่สี , ข่าวลือ
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่อยากเชื่อข่าวแต้มสีที่ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เท่าใดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top