แต้มต่อ

ภาษาอังกฤษ


n handicap
คำอธิบาย: แต้มที่ผู้มีฝีมือเหนือกว่าต่อให้แก่ผู้ที่มีฝีมือด้อยกว่า เพื่อให้มีโอกาสชนะในการแข่งขันได้พอๆ กัน
หน่วยนับ: แต้ม
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้แต้มต่อไปอยู่ที่คุณ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top