แต้มคู

ภาษาอังกฤษ


n artifice
คำอธิบาย: ชั้นเชิงอันแยบคาย
ความหมายเหมือนกับ: เหลี่ยม , ชั้นเชิง
คำที่เกี่ยวข้อง: subterfuge , tactics , strategy , craftiness , wile , cunning
ตัวอย่างประโยค: แต้มคูของเขาเป็นต่อคู่ต่อสู้อยู่หลายขุม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top