แต้ม

ภาษาอังกฤษ


n strategy
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเชิง
คำที่เกี่ยวข้อง: tactics , tact , finesse
ตัวอย่างประโยค: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
n dot
คำอธิบาย: รอยหรือจุดที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
คำที่เกี่ยวข้อง: spot
n score
หน่วยนับ: แต้ม
ความหมายเหมือนกับ: คะแนน
คำที่เกี่ยวข้อง: mark , point
ตัวอย่างประโยค: มาร์กเกอร์คือคนนับแต้มและเดินแต้มให้ผู้เล่น
v smear
คำอธิบาย: เอาสีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะๆ ให้เป็นจุด
คำที่เกี่ยวข้อง: tinge , anoint , paint , daub
ตัวอย่างประโยค: เด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาว จะแต้มสีสันให้สวยงามสกปรกอย่างไรก็ได้สุดแต่เจตนา

คำที่มี "แต้ม" ในคำ


แต้มคู n artifice
คำอธิบาย: ชั้นเชิงอันแยบคาย
ความหมายเหมือนกับ: เหลี่ยม , ชั้นเชิง
ตัวอย่างประโยค: แต้มคูของเขาเป็นต่อคู่ต่อสู้อยู่หลายขุม

แต้มต่อ n handicap
คำอธิบาย: แต้มที่ผู้มีฝีมือเหนือกว่าต่อให้แก่ผู้ที่มีฝีมือด้อยกว่า เพื่อให้มีโอกาสชนะในการแข่งขันได้พอๆ กัน
หน่วยนับ: แต้ม
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้แต้มต่อไปอยู่ที่คุณ

แต้มสี v paint
ความหมายเหมือนกับ: ทาสี
คำตรงข้าม: ล้างสี
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ช่วยกันแต้มสีภาพที่พวกเขาวาดไว้

ข่าวแต้มสี n colour news
คำอธิบาย: ข่าวที่มีการแต่งเติมข้อเท็จจริงซึ่งไม่น่าเชื่อถือ
หน่วยนับ: ข่าว
ความหมายเหมือนกับ: ข่าวใส่สี , ข่าวลือ
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่อยากเชื่อข่าวแต้มสีที่ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เท่าใด

จนแต้ม v be cornered
ความหมายเหมือนกับ: จนมุม , จนตรอก , หมดทางสู้ , หมดทางหนี
ตัวอย่างประโยค: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ

สิ้นแต้ม v be unable
คำอธิบาย: หมดหนทางคิดอ่าน, หมดทางที่จะต่อสู้
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นท่า , จนแต้ม , จนมุม
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดผู้นำกลุ่มพูโลใหม่ต้องสิ้นแต้มฝีมือเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย

เสียแต้ม v shame
ความหมายเหมือนกับ: ขายหน้า , เสียความนิยม
ตัวอย่างประโยค: ผู้อำนวยการโครงการกำลังเดือดาลเพราะต้องเสียแต้มในการสร้างความนิยมของลูกค้าเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของลูกน้อง

เดินแต้ม v make a move
ความหมายเหมือนกับ: ใช้ชั้นเชิง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเขาเดินแต้มอย่างระมัดระวังเขาก็จะชนะในเกมนี้

ต่อแต้ม n dominoes
คำอธิบาย: การเล่นไพ่ป๊อกฝรั่งระหว่าง 2 หรือ 4 คน โดยเรียงแต้มไพ่จาก รูป 7 แล้วต่อแต้มสูงขึ้นไปหรือต่อแต้มต่ำลงมา
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: หมาก , ไพ่ต่อแต้ม
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาเล่นต่อแต้มกันจนลืมกินข้าว

เสียแต้ม v lose a point
ความหมายเหมือนกับ: เสียคะแนน
คำตรงข้าม: ได้แต้ม , ได้คะแนน
ตัวอย่างประโยค: หากผู้เล่นพยายามตีลูกหากล้ำแนวเส้นสมมุติที่ลากตรงต่อจากตาข่ายออกไปจะถือว่าเสียแต้มหรือไม่

ทำแต้ม v kick a ball into the goal

แพ้แต้ม v be voted down

ตัดแต้ม v deduct marks
ความหมายเหมือนกับ: ตัดคะแนน
คำตรงข้าม: เพิ่มคะแนน

ให้แต้ม v mark

ไพ่ต่อแต้ม n dominoes
ความหมายเหมือนกับ: หมาก

แต่งแต้ม v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับ , ตกแต่ง , เสริมแต่ง

แต่งแต้ม v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับประดา , ตกแต่ง , เสริมแต่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top