แต้ม

ภาษาอังกฤษ


n strategy
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเชิง
คำที่เกี่ยวข้อง: tactics , tact , finesse
ตัวอย่างประโยค: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
n dot
คำอธิบาย: รอยหรือจุดที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
คำที่เกี่ยวข้อง: spot
n score
หน่วยนับ: แต้ม
ความหมายเหมือนกับ: คะแนน
คำที่เกี่ยวข้อง: mark , point
ตัวอย่างประโยค: มาร์กเกอร์คือคนนับแต้มและเดินแต้มให้ผู้เล่น
v smear
คำอธิบาย: เอาสีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะๆ ให้เป็นจุด
คำที่เกี่ยวข้อง: tinge , anoint , paint , daub
ตัวอย่างประโยค: เด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาว จะแต้มสีสันให้สวยงามสกปรกอย่างไรก็ได้สุดแต่เจตนา