แต่ทว่า

ภาษาอังกฤษ


conj but
ความหมายเหมือนกับ: แต่ , ทว่า , แต่ถ้าว่า , ถ้าว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: however
ตัวอย่างประโยค: น้องอยากไปเที่ยวแต่ทว่ายังทำการบ้านไม่เสร็จ