แต่งเติม

ภาษาอังกฤษ


v augment
คำอธิบาย: ประดับหรือปรุงจัดเพิ่มเติมให้ดีให้สวยกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: เติมแต่ง , ตกแต่ง
ตัวอย่างประโยค: สองพี่น้องช่วยกันแต่งเติมสีสันและอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้กับต้นคริสต์มาส