แต่งตั้ง

ภาษาอังกฤษ


v appoint
คำอธิบาย: จัดให้เข้าประจำหน้าที่, มอบตำแหน่งให้, ยกย่องขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , แต่ง , ตั้งแต่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: name
คำตรงข้าม: ถอดถอน
ตัวอย่างประโยค: ล่าสุดทางกระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา เพื่อผู้เป็นประสานงานศึกษาเรื่องราวและลู่ทางของโครงการนี้

คำที่มี "แต่งตั้ง" ในคำ


ผู้แต่งตั้ง n appointer
คำอธิบาย: ผู้ที่มีอำนาจกำหนดให้ผู้อื่นอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนแต่งตั้ง

ได้รับแต่งตั้ง v get appointed
ความหมายเหมือนกับ: ถูกแต่งตั้ง
ตัวอย่างประโยค: ท่านรองฯได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการตอนอายุเกือบๆ 60

คนแต่งตั้ง n appointer

ถูกแต่งตั้ง v get appointedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top