แต่ง

ภาษาอังกฤษ


v decorate
คำอธิบาย: จัดให้งาม
ความหมายเหมือนกับ: ประดับ , ตกแต่ง , ขจิต , รจิต
คำที่เกี่ยวข้อง: adorn , ornament , embellish , beautify , garnish
ตัวอย่างประโยค: ช่างแต่งชายกระโปรงให้เธอด้วยดิ้นสีเงิน
v compose
คำอธิบาย: เรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว
ความหมายเหมือนกับ: เขียน , นิพนธ์ , รจนา , ประพันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: write , draw up
ตัวอย่างประโยค: นักร้องบางคนสามารถแต่งเพลงเองได้
v prepare
ความหมายเหมือนกับ: จัดแจง
คำที่เกี่ยวข้อง: organize , arrange
ตัวอย่างประโยค: เมื่อถึงกำหนดเวลา เมืองที่เป็นเมืองขึ้นก็ต้องแต่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายเมืองแม่
v name
ความหมายเหมือนกับ: จัดตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: call
ตัวอย่างประโยค: จำเลยแต่งทนายขึ้นมาเพื่อสู้คดี