แต่ก่อน

ภาษาอังกฤษ


adv before
คำอธิบาย: เวลาก่อนเวลาที่กำลังพูด
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อก่อน , เพรง
คำที่เกี่ยวข้อง: formerly , previously , in ancient times , in the old days
คำตรงข้าม: อนาคต
ตัวอย่างประโยค: แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหาร