แตก

ภาษาอังกฤษ


v split
คำอธิบาย: แยกออกจากส่วนรวม
คำที่เกี่ยวข้อง: break , separate
ตัวอย่างประโยค: เมื่อแผ่นดินทรุด หินแผ่นใหญ่ก็เลยแตกและทรุดตัวลง
v sprout
ความหมายเหมือนกับ: ผลิ
คำที่เกี่ยวข้อง: bud , be in bud
ตัวอย่างประโยค: ต้นกล้วยหลังบ้านแตกหน่อออกมาเยอะจริงๆ
v break
คำอธิบาย: เสียงห้าวเมื่อเริ่มเป็นหนุ่ม
ตัวอย่างประโยค: เสียงแตกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
v sweat
คำอธิบาย: ไหลออกมาเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: perspire
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่มีความสบายเลยทั้งกายและใจ เหงื่อแตกท่วมไปทั้งตัว
adv fluently
คำอธิบาย: อ่านหนังสือออกคล่อง
ความหมายเหมือนกับ: คล่อง , ชำนาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: clearly
ตัวอย่างประโยค: คุณยายชอบให้ผมอ่านหนังสือให้ท่านฟัง เพราะท่านเห็นว่าผมอ่านหนังสือแตกกว่าหลานคนอื่นๆ
v segregate
คำอธิบาย: ทำให้แยกออกจากส่วนรวม
ความหมายเหมือนกับ: แตกแยก
คำที่เกี่ยวข้อง: divide , separate
ตัวอย่างประโยค: หากคนในสังคมใดๆ ก็ตามแตกสามัคคีกัน สังคมนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้