แดก

ภาษาอังกฤษ


v eat
คำอธิบาย: กิน, กินอย่างเกินขนาด, (ใช้ในลักษณะที่ถือว่าไม่สุภาพ), โดยปริยายใช้แทนกริยาอย่างอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ยัด , กิน , สวาปาม , ฟาด , เขมือบ
คำที่เกี่ยวข้อง: devour , drink
ตัวอย่างประโยค: ลูกเต้าไม่มีข้าวจะแดกยังเสือกเอาเงินไปซื้อเหล้า
v ridicule
คำอธิบาย: พูดกระทบให้โกรธ โดยยกเอาสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบขึ้นมาย้อนเปรียบเทียบ
ความหมายเหมือนกับ: กระทบกระเทียบ , แดกดัน , กระทบกระแทก , เหน็บแนม , ประชดประชัน , ถากถาง
คำที่เกี่ยวข้อง: be sarcastic , be ironic , speak sarcastically
ตัวอย่างประโยค: ฉันเคยแดกคำใส่มันเพราะความโมโห

คำที่มี "แดก" ในคำ


แดกดัน v be sarcastic
ความหมายเหมือนกับ: ประชด , เสียดสี , กระทบกระแทก , แดกให้ , กระทบกระเทียบ , เหน็บแนม , ถากถาง , เยาะหยัน
ตัวอย่างประโยค: เขาจะตอบอย่างนี้หรือคล้ายกับอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อผมแดกดันเข้าให้

แดกดัน adv ironically
ความหมายเหมือนกับ: ประชด , เสียดสี , เจ็บแสบ , รุนแรง , เสียดแทง , กระแนะกระแหน , กระทบกระเทียบ , บาดใจ , ถากถาง
ตัวอย่างประโยค: เขายอยกผมอย่างแดกดัน

แดกแด้ n chrysalis
คำอธิบาย: ชื่อตัวอ่อนระยะสุดท้ายของแมลงหลายชนิดที่สร้างเปลือกแข็งหุ้มตัวเพื่อ ที่จะเจริญวัยเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัวเต็มวัย ระยะนี้จะเป็นระยะอยู่นิ่งกับที่และไม่กินอาหาร มีรูปร่างต่างกัน เช่น รูปไข่ รูปยาวรี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: แด็กแด้ , ดักแด้
ตัวอย่างประโยค: แมลงบางชนิดเติบโตจากแดกแด้

แดกให้ v be sarcastic
ความหมายเหมือนกับ: ประชด , เสียดสี , กระทบกระแทก , กระทบกระเทียบ , เหน็บแนม , ถากถาง , เยาะหยัน

กระแทกแดกดัน adv sarcastically
คำอธิบาย: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
ความหมายเหมือนกับ: เสียดสี , กระทบกระเทียบ , กระแนะกระแหน , กระแทกกระทั้น , ประชดประชัน
ตัวอย่างประโยค: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน

กระแทกแดกดัน adj sarcastic
คำอธิบาย: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน
ความหมายเหมือนกับ: เสียดสี , กระทบกระเทียบ , กระแนะกระแหน , กระแทกกระทั้น , ประชดประชัน
ตัวอย่างประโยค: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ

ประสาทแดก v be nervous

ปลาแดก n pickled fishค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top