แจ้งให้ทราบ

ภาษาอังกฤษ


v inform
ความหมายเหมือนกับ: บอก , บอกให้ทราบ , บอกกล่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: announce
คำตรงข้าม: รับฟัง
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้

คำที่มี "แจ้งให้ทราบ" ในคำ


การแจ้งให้ทราบ n giving information
ความหมายเหมือนกับ: การบอก , การแจ้ง
คำตรงข้าม: การรับฟัง , การฟัง , การสดับ , การสดับรับฟังค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top