แจ้ง

ภาษาอังกฤษ


v understand
ความหมายเหมือนกับ: เข้าใจ , รู้
คำที่เกี่ยวข้อง: know , be clear , be obvious , be apparent
ตัวอย่างประโยค: คราวนี้ทุกคนคงแจ้งซะทีว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมคือใคร
v inform
ความหมายเหมือนกับ: บอก
คำที่เกี่ยวข้อง: tell , advise , notify
ตัวอย่างประโยค: น้องไปแจ้งข่าวดีแก่แม่