แง่มุม

ภาษาอังกฤษ


n part
ความหมายเหมือนกับ: มุมมอง , ส่วน , ประเด็น
คำที่เกี่ยวข้อง: aspect , angle , viewpoint , point of view , slant
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร่วมสัมมนาเสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top