แข่งขัน

ภาษาอังกฤษ


v race
คำอธิบาย: ชิงเอาชนะเพื่อรางวัล
ความหมายเหมือนกับ: ชิง , ชิงชัย , แข่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: contest , compete , contend
ตัวอย่างประโยค: น้องชายของฉันเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย