แข็งแรง

ภาษาอังกฤษ


v be healthy
คำอธิบาย: มีกำลังมาก, ทำอย่างเต็มกำลัง
ความหมายเหมือนกับ: ล่ำสัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be strong
คำตรงข้าม: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายของเขาดูแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ไปเข้าคอร์สเพาะกายมา