แข็งขัน

ภาษาอังกฤษ


adj diligent
คำอธิบาย: ที่มีความกระตือรือร้นหรือทะมัดทะแมงมาก
ความหมายเหมือนกับ: ขยัน , ขันแข็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: energetic
คำตรงข้าม: เฉื่อย , เฉื่อยชา
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนแข็งขันเจ้านายจึงเอ็นดูเป็นพิเศษ