แข็งกระด้าง

ภาษาอังกฤษ


v be rough
คำอธิบาย: ไม่สุภาพนุ่มนวล, ไม่อ่อนหวานนิ่มนวล
ความหมายเหมือนกับ: กระด้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: be stiff , be harsh
คำตรงข้าม: นุ่มนวล , อ่อนโยน
ตัวอย่างประโยค: เธอแข็งกระด้างกับทุกคน แม้กระทั่งพ่อแม่ของเธอ