แข็ง

ภาษาอังกฤษ


v be hard
คำอธิบาย: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be stiff , be solid , be rigid , be rocklike , be firm
คำตรงข้าม: อ่อน
ตัวอย่างประโยค: ต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้
adj hard
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: stiff , solid , rigid , rocklike , firm
ตัวอย่างประโยค: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว
v be strong
คำอธิบาย: เข้มแข็งทนทาน, ไม่แพ้ง่ายๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: be stiff
คำตรงข้าม: อ่อน , อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: นักมวยคนนี้มันแข็งจริงๆ ท่าจะล้มมันได้ยาก
adj strong
คำอธิบาย: ที่เข้มแข็งทนทาน, ที่ไม่แพ้ง่ายๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: stiff
คำตรงข้าม: อ่อน
ตัวอย่างประโยค: เขามีฝีมือที่แข็งเอามากๆ คนอื่นคงจะเอาชนะได้ยาก
v solidify
คำอธิบาย: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: harden , be set
คำตรงข้าม: เหลว , นิ่ม
ตัวอย่างประโยค: คุณต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้
adj stiff
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: hard , solid , firm , unyielding
ตัวอย่างประโยค: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว

คำที่มี "แข็ง" ในคำ


แข็งขืน v resist
คำอธิบาย: ไม่ยอมตาม
ความหมายเหมือนกับ: ขัดขืน , แข็งข้อ
คำตรงข้าม: ยอม , ตามใจ , อ่อนข้อ
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการบางคนแข็งขืน ไม่ทำตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ

แข็งค่า v rise
คำอธิบาย: มีราคาเพิ่มมากขึ้น
คำตรงข้าม: อ่อนค่า
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อย

แข็งกล้า adj brave
คำอธิบาย: ที่มีความกล้ามาก
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , ห้าวหาญ
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , ขลาด
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

แข็ง adj hard
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
ความหมายเหมือนกับ: แข็ง
ตัวอย่างประโยค: ปลวกมันอยู่ในจอมปลวกซึ่งเป็นกองดินแข็งๆ อย่างกับหิน

แข็งแรง v be healthy
คำอธิบาย: มีกำลังมาก, ทำอย่างเต็มกำลัง
ความหมายเหมือนกับ: ล่ำสัน
คำตรงข้าม: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายของเขาดูแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ไปเข้าคอร์สเพาะกายมา

แข็งเมือง v restore sovereignty
คำอธิบาย: กลับไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นอีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค: เมืองประเทศราชมักแข็งเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน

แข็งมือ v devote
คำอธิบาย: ทำเต็มกำลังไม่ย่อท้อ
ความหมายเหมือนกับ: แข็งขัน , ขันแข็ง
ตัวอย่างประโยค: เราต้องแข็งมือเข้าหน่อยงานจะได้เสร็จทันเวลา

แข็งทื่อ v be rigid
คำอธิบาย: ไม่กระดุกกระดิกหรือไม่เคลื่อนไหว
ตัวอย่างประโยค: เขาแข็งทื่อเหมือนถูกสาปให้เป็นหินเพราะความตกใจสุดขีด

แข็งตัว v harden
คำอธิบาย: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: แข็ง
คำตรงข้าม: อ่อนตัว
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเลือดแข็งตัวเร็วเกินไปจะทำให้น้ำไหลไปเลี้ยงสมองไม่ทัน

แข็งใจ v brace oneself
คำอธิบาย: พยายามฝืนใจเอาไว้หรือทำไปโดยไม่สมัครใจ
ความหมายเหมือนกับ: อดใจ
ตัวอย่างประโยค: ี่ฉันอุตส่าห์แข็งใจไม่ยอมซื้อเสื้อผ้าใหม่ เพราะจะเก็บเงินไว้ไปเที่ยว

แข็งขัน adj diligent
คำอธิบาย: ที่มีความกระตือรือร้นหรือทะมัดทะแมงมาก
ความหมายเหมือนกับ: ขยัน , ขันแข็ง
คำตรงข้าม: เฉื่อย , เฉื่อยชา
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนแข็งขันเจ้านายจึงเอ็นดูเป็นพิเศษ

แข็งข้อ v rebel
คำอธิบาย: ไม่ยอมตาม, ตั้งข้อสู้อย่างไม่อ่อนน้อม
ความหมายเหมือนกับ: กำเริบ , ขัดขืน
ตัวอย่างประโยค: พวกคนงานแข็งข้อต่อนายจ้าง เพราะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเขา

แข็งกร้าว adj harsh
คำอธิบาย: ที่มีเสียงไม่นุ่มนวลน่าฟัง
ความหมายเหมือนกับ: แข็งกระด้าง
คำตรงข้าม: อ่อนโยน , นุ่มนวล
ตัวอย่างประโยค: ทำไมเขาต้องพูดเสียงแข็งกร้าวกับเธออย่างนี้

แข็งแกร่ง adj strong
คำอธิบาย: ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค, ที่มีความอดทนมาก
ความหมายเหมือนกับ: อดทน , เข้มแข็ง , แกร่ง , หนักแน่น
คำตรงข้าม: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

แข็งกระด้าง v be rough
คำอธิบาย: ไม่สุภาพนุ่มนวล, ไม่อ่อนหวานนิ่มนวล
ความหมายเหมือนกับ: กระด้าง
คำตรงข้าม: นุ่มนวล , อ่อนโยน
ตัวอย่างประโยค: เธอแข็งกระด้างกับทุกคน แม้กระทั่งพ่อแม่ของเธอ

ความเข้มแข็ง n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแรง , ความแข็งแกร่ง
คำตรงข้าม: ความอ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความ เข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง

ภูเขาน้ำแข็ง n iceberg
คำอธิบาย: ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แตกจากธารน้ำแข็งแถบขั้วโลกล่องลอยไปในทะเล
หน่วยนับ: ลูก, ก้อน
ตัวอย่างประโยค: ไททานิคเป็นชื่อเรือที่อับปางลงจากการพุ่งชนภูเขาน้ำแข็ง กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ

น้ำแข็งเปล่า n ice water
ความหมายเหมือนกับ: น้ำแข็ง
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าสั่งน้ำแข็งเปล่าแก้วกับเป๊บซี่หนึ่งขวด

บัตรแข็ง n privilege
คำอธิบาย: อิทธิพลหรืออำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: บัตรเบ่ง

มั่นคงแข็งแรง v strengthen
คำอธิบาย: แน่นและทนทาน
ตัวอย่างประโยค: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง

ถังน้ำแข็ง n ice bucket

ช่องแช่แข็ง n freezing compartment

หนังสือปกแข็ง n hardback
คำอธิบาย: หนังสือที่มีปกหุ้มทำมาจากกระดาษแข็ง
หน่วยนับ: เล่ม
คำตรงข้าม: หนังสือปกอ่อน
ตัวอย่างประโยค: สำนักพิมพ์จัดทำเรื่องสั้นชุดนี้รวมเล่มเป็นหนังสือปกแข็งมาล่อใจท่านผู้ซื้อกันแล้ว

จุดแข็ง n strength
คำอธิบาย: ลักษณะที่เป็นข้อดี, ลักษณะเด่น
ความหมายเหมือนกับ: จุดเด่น , ข้อดี
คำตรงข้าม: จุดอ่อน , จุดด้อย , ข้อเสีย
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์เราควรรู้ว่า ตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร เพื่อจะได้ขยายความสามารถของตนไปในแนวทางที่เหมาะสม

อย่างแข็งขัน adv actively
ความหมายเหมือนกับ: อย่างขมีขมัน
ตัวอย่างประโยค: อเมริกาเริ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขันในตะวันออกกลาง

กระติกน้ำแข็ง n vacuum flask
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อนำแกลบออกจากก้อนน้ำแข็งแล้ว แม่ก็เอามีดตอกน้ำแข็งให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆ ใส่กระติกไว้ให้คุณๆ

ขัดแข็ง v be obstinate
คำอธิบาย: มีท่าทางกระด้างกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมถ่อมตน
ความหมายเหมือนกับ: ไม่อ่อนน้อม
คำตรงข้าม: อ่อนน้อม
ตัวอย่างประโยค: หากเธอยังขัดแข็งเวลาเข้าหาผู้ใหญ่ ฉันว่ามันไม่เหมาะแน่ๆ

ขันแข็ง adv diligently
คำอธิบาย: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง
ความหมายเหมือนกับ: ขยันขันแข็ง
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ

เข้มแข็ง v be vigorous
คำอธิบาย: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
ความหมายเหมือนกับ: อดทน , แข็งแกร่ง
คำตรงข้าม: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องเข้มแข็งเข้าไว้ มีคนอีกหลายคนที่รอเธออยู่

คอแข็ง adv speechlessly
คำอธิบาย: อาการนิ่งอั้นเพราะเถียงไม่ขึ้น หรือพูดไม่ออก
ตัวอย่างประโยค: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง

คอแข็ง adj alcohol-tolerant
คำอธิบาย: ทนต่อรสอันเข็มหรือรุนแรงได้, ดื่มไม่รู้จักเมา
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนคอแข็งที่สุดในขบวนคนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนี้

ปากแข็ง adj stubborn
คำอธิบาย: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: ดึงดัน , ดื้อ
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงวันพฤหัสบางครั้งทำตัวเหมือนผู้ร้ายปากแข็ง วิตกกังวลเกินเหตุ

ปีกกล้าขาแข็ง v become full-fledged
คำอธิบาย: พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อลูกไก่กระเทาะเปลือกไข่ออกมา แม่ไก่ก็ไม่ยอมทิ้งลูก กกจนลูกปีกกล้าขาแข็ง

แผลริมแข็ง n hard chancre
คำอธิบาย: แผลที่อวัยวะสืบพันธุ์เนื่องจากเชื้อกามโรคซิฟิลิส จะเกิดเป็นตุ่มขึ้นก่อนแล้วแตกเป็นแผล ลักษณะก้นแผลเรียบ ขอบนูนแข็ง แผลมักสะอาด ไม่รู้สึกเจ็บ
หน่วยนับ: ที่, แห่ง, แผล, รอย
ความหมายเหมือนกับ: โรคซิฟิลิส , โรคแผลริมแข็ง
ตัวอย่างประโยค: แม้เขาจะหายจากโรคซิฟิลิสแล้ว แต่ก็ยังมีรอยแผลริมแข็งปรากฏให้เห็นอยู่

แผลริมแข็ง n hard chancre
คำอธิบาย: แผลที่อวัยวะสืบพันธุ์เนื่องจากเชื้อกามโรคซิฟิลิส จะเกิดเป็นตุ่มขึ้นก่อนแล้วแตกเป็นแผล ลักษณะก้นแผลเรียบ ขอบนูนแข็ง แผลมักสะอาด ไม่รู้สึกเจ็บ
หน่วยนับ: ที่, แห่ง, แผล, รอย
ความหมายเหมือนกับ: โรคซิฟิลิส
ตัวอย่างประโยค: ถึงเขาจะหายจากซิฟิลิสแล้ว แต่ก็ยังเหลือรอยแผลริมแข็งให้เห็นอยู่

เพดานแข็ง n hard palate
คำอธิบาย: ส่วนบนของอุ้งปาก
หน่วยนับ: แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: เพดานปาก
ตัวอย่างประโยค: ฉันรู้สึกเจ็บเพดานแข็งเหมือนมีอะไรไปทิ่มอยู่

แป้งแข็ง n face powder
คำอธิบาย: แป้งผัดหน้าที่อัดเป็นก้อนแน่นหรือเป็นแผ่น มักบรรจุในตลับ
หน่วยนับ: ตลับ
ความหมายเหมือนกับ: แป้งผัดหน้า
ตัวอย่างประโยค: คุณแม่ไม่ชอบใช้แป้งแข็งผัดหน้า

มือแข็ง adj skilful
คำอธิบาย: เล่นการพนันไม่ค่อยเสีย
ความหมายเหมือนกับ: เก่ง

มือแข็ง adj stiff in manner
คำอธิบาย: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ
คำตรงข้าม: มืออ่อน
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนมือแข็ง ไม่ค่อยจะยกมือไหว้ใคร

มือแข็ง v stiffen
คำอธิบาย: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ
คำตรงข้าม: มืออ่อน
ตัวอย่างประโยค: เขามือแข็ง ไม่ค่อยจะไหว้ใคร

มันแข็ง n leaf fat
คำอธิบาย: มันของสัตว์ที่ติดเนื้อ
ความหมายเหมือนกับ: มัน

แป้งแข็ง n cake powder
คำอธิบาย: ก้อนแป้งผัดหน้า มักบรรจุในตลับ
หน่วยนับ: ตลับ, กระปุก, กล่อง
ความหมายเหมือนกับ: แป้งผัดหน้า
ตัวอย่างประโยค: คุณแม่ไม่ชอบใช้แป้งแข็งผัดหน้า

มันแข็ง n leaf fat
คำอธิบาย: มันของสัตว์ที่ติดเนื้อ
ความหมายเหมือนกับ: มัน

สเกตน้ำแข็ง n ice skate
คำอธิบาย: การเล่นอย่างหนึ่ง เล่นบนลานน้ำแข็ง ผู้เล่นต้องสวมสเกตน้ำแข็ง
ตัวอย่างประโยค: เดือนนี้คณะนักแสดงจากอเมริกาจะมาโชว์การเล่นสเกตน้ำแข็งแบบมืออาชีพให้ได้ชมกัน

เส้นแข็ง adj strong patronage
คำอธิบาย: มีผู้มีอำนาจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
ความหมายเหมือนกับ: เส้นใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ใครๆ ก็ว่าเขาได้ตำแหน่งนี้มาเพราะเป็นคนเส้นแข็ง

เสียงแข็ง adv with disrespectful voice
คำอธิบาย: คำพูดที่กล่าวออกมาโดยไม่ยำเกรง
คำตรงข้าม: เสียงหวาน , เสียงอ่อนเสียงหวาน
ตัวอย่างประโยค: พวกเราต่างคัดค้านเสียงแข็ง ไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขาอีกแล้ว

ตับแข็ง n cirrhosis of the liver
คำอธิบาย: ชื่อโรคเรื้อรังที่เกิดแก่ตับ ทำให้เนื้อเยื่อของตับหดตัวและมีจำนวนน้อยลง ส่วนเนื้อเยื่อยึดต่อมีจำนวนมากขึ้นผิดปกติ มักทำให้เกิดอาการบวมที่ท้อง ตาเหลือง ซึม หมดสติ และอาเจียนเป็นโลหิต
ความหมายเหมือนกับ: โรคตับแข็ง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นโรคตับแข็งเนื่องจากเขาดื่มสุรามาก

ตาแข็ง v be wakeful
คำอธิบาย: ไม่มีอาการง่วงนอน
ความหมายเหมือนกับ: ตาค้าง , นอนไม่หลับ
คำตรงข้าม: ง่วง
ตัวอย่างประโยค: กาแฟทำให้ฉันตาแข็ง นอนไม่หลับ

ใจแข็ง adj hard-hearted
คำตรงข้าม: ใจอ่อน
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนใจแข็ง แต่เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ใจแข็ง v have a hard heart
คำอธิบาย: ไม่ยอมง่ายๆ, ไม่รู้สึกสงสาร, อดกลั้นความเจ็บปวดหรือทุกข์โศกไว้ได้
คำตรงข้าม: ใจอ่อน
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม่จะรักลูกมากแต่แม่ก็ใจแข็งยอมให้ลูกไปเรียกต่อต่างประเทศ

ท้องคัดท้องแข็ง adv rock with laughter
คำอธิบาย: อาการที่หน้าท้องตึงเพราะหัวเราะเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: ท้องแข็ง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อทหารเล่าความจริงที่เกิดขึ้นให้ฟัง เขาจึงนั่งหัวเราะท้องคัดท้องแข็ง

น้ำแข็ง n ice
คำอธิบาย: น้ำที่ถูกความเย็นจัดจนแข็งตัวเป็นก้อน
หน่วยนับ: ก้อน
ตัวอย่างประโยค: น้ำในตู้เย็นเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้ว

น้ำแข็งแห้ง n dry ice
คำอธิบาย: คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในสภาพเป็นของแข็ง เย็นจัด ลักษณะคล้ายน้ำแข็ง ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำความเย็น
ตัวอย่างประโยค: การทำฝนเทียมใช้น้ำแข็งแห้งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง

น้ำค้างแข็ง n frost
คำอธิบาย: น้ำค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้พื้นดิน เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินต่ำกว่า 0 ํซ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าใครอยากดูน้ำค้างแข็งให้ไปขึ้นดอยแถวภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคม

ใบแข็ง n mat sail
คำอธิบาย: เรือเดินทะเลที่ใช้เสื่อเป็นใบ ใช้ไม้เป็นกระดูก
หน่วยนับ: ลำ
ความหมายเหมือนกับ: เรือใบแข็ง

ไม้แข็ง n hardwood
คำอธิบาย: ไม้ตีระนาดอย่างแข็งทำให้เสียงดังมาก
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ตีระนาด

ไม้แข็ง n strict method
คำอธิบาย: วิธีการอันแข็งกร้าว
ความหมายเหมือนกับ:
คำตรงข้าม: ไม้นวม
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหนี้ตัดสินใจเล่นไม้แข็งกับลูกหนี้

ไม้เนื้อแข็ง n hardwood
คำอธิบาย: ต้นไม้ที่มีลำต้นแข็งแรงทนทาน สามารถนำเนื้อไม้มาแปรรูปได้
คำตรงข้าม: ไม้เนื้ออ่อน
ตัวอย่างประโยค: ตัวบ้านใช้ไม้เนื้อแข็งแรงมากได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รับ ไม้ตะเคียนทำเป็นเสาคาน

ปกแข็ง n hardcover
คำอธิบาย: กระดาษแข็งที่ใช้ทำปกสมุดหรือหนังสือ
ตัวอย่างประโยค: หนังสือนิยายเล่มนี้มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน

กระดาษแข็ง n cardboard
หน่วยนับ: แผ่น
ตัวอย่างประโยค: ฉันตัดกระดาษแข็งเป็นรูปสัตว์หลายชนิดให้น้องเป็นของเล่น

เส้นแข็ง v reinvigorate
ความหมายเหมือนกับ: เส้นตึง
ตัวอย่างประโยค: เถาเอ็นอ่อนใช้ต้มดื่มบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง แก้เส้นแข็ง แก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็น

หัวแข็ง v be stubborn
ความหมายเหมือนกับ: หัวดื้อ , หัวรั้น
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้หัวแข็งใครพูดอะไรก็ไม่ฟัง

ปากแข็ง v refuse to admit mistakes
คำอธิบาย: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: ดึงดัน , ดื้อ
ตัวอย่างประโยค: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด

การแข็งตัว n hardening
คำตรงข้าม: การอ่อนตัว
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการแข็งตัวของเลือด

ของแข็ง n solid
คำอธิบาย: สิ่งที่รวมตัวกันแน่น, สิ่งที่มิใช่ของเหลวหรือแก๊ส
คำตรงข้าม: ของเหลว
ตัวอย่างประโยค: เธอรู้สึกเหมือนมีของแข็งกระแทกเข้าที่ใบหน้าอย่างรุนแรง

ความแข็งขัน n diligence
ความหมายเหมือนกับ: ความมุมานะ , ความมุ่งมั่น
คำตรงข้าม: ความขี้เกียจ , ความเกียจคร้าน
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองรุ่นใหม่ควรมีความแข็งขันที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศ

ความแข็ง n hardness
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแรง
คำตรงข้าม: ความอ่อน , ความนุ่ม
ตัวอย่างประโยค: กระดูกอ่อนมีความแข็งพอที่จะให้เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อเอ็นและเยื่ออ่อนอื่น

จุดเยือกแข็ง n freezing point
คำอธิบาย: อุณหภูมิที่เกิดภาวะสมดุลระหว่างของแข็งกับของเหลว ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ, อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ณ ความกดมาตรฐาน 1 บรรยากาศ (อุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของสารเดียวกัน)
ความหมายเหมือนกับ: จุดน้ำแข็ง
คำตรงข้าม: จุดเดือด
ตัวอย่างประโยค: งานวิจัยนี้จะศึกษาผลของปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติต่างๆ ในช่วงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (-10 ถึง -26oC) ที่มีความชื้นร้อยละ 45-75

หัวแข็ง adj robust
ความหมายเหมือนกับ: แข็งแรง
คำตรงข้าม: ว่าง่าย
ตัวอย่างประโยค: ตากฝนเพียงแค่นี้คนหัวแข็งอย่างเขาคงไม่เป็นอะไร

ปากแข็ง v refuse to admit mistakes
คำอธิบาย: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ความหมายเหมือนกับ: ดึงดัน , ดื้อ
ตัวอย่างประโยค: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด

ความแข็งแรง n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแกร่ง
คำตรงข้าม: ความอ่อนแอ

ความแข็งแกร่ง n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแรง
คำตรงข้าม: ความอ่อนแอ

คนคอแข็ง n heavy drinker

ขยันขันแข็ง adv diligently

ความแข็งตัว n softness

ความแข็งแรง n stability
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นคง , ความแน่วแน่

โรคแผลริมแข็ง n hard chancre
ความหมายเหมือนกับ: โรคซิฟิลิส

ไม่เข้มแข็ง adj weak
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนแอ , ใจเสาะ
คำตรงข้าม: เข้มแข็ง , หนักแน่น

โรคตับแข็ง n cirrhosis of the liver

กล้าแข็ง adv ferociously
ความหมายเหมือนกับ: เก่งกาจ , ฉกาจ , ห้าวหาญ

ท้องแข็ง adv rock with laughter

เรือใบแข็ง n mat sail

ไม่แข็งแรง adv totteringly
ความหมายเหมือนกับ: เตาะแตะ , เตาะๆ แตะๆ , ป้อแป้

ความแข็งแรง n strength
ความหมายเหมือนกับ: กำลัง , พลัง , พละ , กำลัง , กำลังกาย

ด้วงปีกแข็ง n stag beetle
ความหมายเหมือนกับ: กว่าง , แมงกว่าง

ด้วงปีกแข็ง n species of beetle
ความหมายเหมือนกับ: เต่าบ้า

ความแข็งแรง n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแกร่ง
คำตรงข้าม: ความไม่แข็งแรง , ความเปราะบาง

ความแข็งแกร่ง n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแรง
คำตรงข้าม: ความไม่แข็งแรง , ความเปราะบาง

ความแข็งแรง n hardness
คำตรงข้าม: ความอ่อน , ความนุ่ม

จุดน้ำแข็ง n freezing point
คำตรงข้าม: จุดเดือด

กล้าแข็ง adj bold
คำตรงข้าม: อ่อนแอค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top