แข็ง

ภาษาอังกฤษ


v be hard
คำอธิบาย: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be stiff , be solid , be rigid , be rocklike , be firm
คำตรงข้าม: อ่อน
ตัวอย่างประโยค: ต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้
adj hard
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: stiff , solid , rigid , rocklike , firm
ตัวอย่างประโยค: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว
v be strong
คำอธิบาย: เข้มแข็งทนทาน, ไม่แพ้ง่ายๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: be stiff
คำตรงข้าม: อ่อน , อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: นักมวยคนนี้มันแข็งจริงๆ ท่าจะล้มมันได้ยาก
adj strong
คำอธิบาย: ที่เข้มแข็งทนทาน, ที่ไม่แพ้ง่ายๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: stiff
คำตรงข้าม: อ่อน
ตัวอย่างประโยค: เขามีฝีมือที่แข็งเอามากๆ คนอื่นคงจะเอาชนะได้ยาก
v solidify
คำอธิบาย: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: harden , be set
คำตรงข้าม: เหลว , นิ่ม
ตัวอย่างประโยค: คุณต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้
adj stiff
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: hard , solid , firm , unyielding
ตัวอย่างประโยค: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว