แก้แค้น

ภาษาอังกฤษ


v revenge
คำอธิบาย: ทำตอบบ้างให้หายแค้น
ความหมายเหมือนกับ: เอาคืน , ล้างแค้น , แก้เผ็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: get even with , take vengeance on , avenge , vindicate
ตัวอย่างประโยค: เขาทำไปเพื่อแก้แค้นผู้ที่ฆ่าบิดาของเขา

คำที่มี "แก้แค้น" ในคำ


การแก้แค้น n vengeance
ตัวอย่างประโยค: การพยาบาทนำมาซึ่งการแก้แค้น

ซึ่งแก้แค้นคืน adj ซึ่งแก้แค้นคืนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top