แก้วหู

ภาษาอังกฤษ


n eardrum
คำอธิบาย: เยื่อในหูที่สำหรับรับเสียง
หน่วยนับ: ชิ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: tympanum
ตัวอย่างประโยค: ใบหูและรูหูทำหน้าที่รับเสียงผ่านแก้วหูไปสู่หูชั้นกลางและหูชั้นใน