แก้ปัญหา

ภาษาอังกฤษ


v solve a problem
ความหมายเหมือนกับ: ไขปัญหา
คำที่เกี่ยวข้อง: resolve a problem
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจติดเครื่องควบคุมสัญญาณจราจรโดยอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด

คำที่มี "แก้ปัญหา" ในคำ


การแก้ปัญหา n remedy
คำอธิบาย: การหาทางแก้ไข หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: การแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างประโยค: การพบกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ จะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาใหม่ๆ แก่เด็ก

วิธีแก้ปัญหา n way out
ความหมายเหมือนกับ: ทางรอดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top