แก้ต่าง

ภาษาอังกฤษ


v hold a brief
คำอธิบาย: ว่าความแทนจำเลย, ใช้คู่กับ ว่าต่าง ซึ่งหมายถึง ว่าความแทนโจทก์
คำที่เกี่ยวข้อง: put up a plea , defend , plead
คำตรงข้าม: ว่าต่าง
ตัวอย่างประโยค: ทนายจะช่วยแก้ต่างข้อกล่าวหา