แก้

ภาษาอังกฤษ


v repair
คำอธิบาย: ทำให้ดีขึ้น, ทำให้ใช้การได้
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อม , แก้ไข , ซ่อมแซม
คำที่เกี่ยวข้อง: mend , fix
ตัวอย่างประโยค: ช่างกำลังแก้รถให้เธออยู่
v solve
คำอธิบาย: ทำให้หมดข้อสงสัย, อธิบายให้เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: ไข , คลี่คลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: rectify , correct , revise , alter
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันมีงานวิจัยอยู่มากมายหลายชิ้นที่มุ่งแก้ปัญหาการวิเคราะห์ความหมาย
v untie
คำอธิบาย: ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ถอด , คลาย , เปลื้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: loosen , undo , take off , undo , unpack , unwrap , unfasten , unbind
คำตรงข้าม: ผูก , รัด , ตรึง
ตัวอย่างประโยค: เชือกที่มัดลังหนังสือมาเป็นปมแก้ไม่ออกจึงต้องใช้มีดตัด

คำที่มี "แก้" ในคำ


แก้วบรั่นดี n brandy glass

แก้วแชมเปญ n champagne glasses

แก้วไวน์ n wine glass

แก้ไขปรับปรุง v adjust
คำอธิบาย: การทำส่วนที่เสียให้ดีขึ้นอย่างเดิม แล้วดัดแปลงให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายเสียใหม่

แก้ไขปัญหา v solve
คำอธิบาย: หาทางแก้ หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แก้ปัญหา , แก้ไข , ขจัดปัญหา
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ

แก้คดี v defend
ตัวอย่างประโยค: เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อวิ่งเต้นขอแก้คดีค้าไม้เถื่อน

แก้ลำ v get back at someone
คำอธิบาย: ใช้ชั้นเชิงตอบโต้ให้เท่าทียมกันหรือหนักมือขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แก้เผ็ด
ตัวอย่างประโยค: มหาเธร์ปฏิเสธเรื่องการคอรัปชั่นและการเล่นพ้องเล่นพวก พร้อมทั้งแก้ลำด้วยการเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานงานหลวง

แก้เกี้ยว v avoid embarrassment
คำอธิบาย: แก้อย่างย้อนรอยให้หายกัน
ตัวอย่างประโยค: เขากล่าวดังนั้นก็เพื่อแก้เกี้ยวเท่านั้น

แก้ขัด v use as a makeshift
คำอธิบาย: แก้ข้อขัดข้องให้ลุล่วงไปชั่วคราว
ตัวอย่างประโยค: ดินสอชนิดนี้ไม่สู้ดีแต่พอใช้แก้ขัดได้

แก้ไข v solve
ความหมายเหมือนกับ: แก้ , ไขปัญหา , คลี่คลาย , แก้ปัญหา , สะสาง
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ไข v repair
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อม , ซ่อมแซม
ตัวอย่างประโยค: ช่างจะต้องแก้ไขเครื่องยนต์อันนี้เสียก่อน

แก้ไข v amend
คำอธิบาย: ทำส่วนเสียให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แก้ , ดัดแปลง , ปรับปรุง
ตัวอย่างประโยค: มีข่าวว่าอังกฤษและจีนจะแก้ไขสนธิสัญญาการเช่าเกาะฮ่องกง

แก้แค้น v revenge
คำอธิบาย: ทำตอบบ้างให้หายแค้น
ความหมายเหมือนกับ: เอาคืน , ล้างแค้น , แก้เผ็ด
ตัวอย่างประโยค: เขาทำไปเพื่อแก้แค้นผู้ที่ฆ่าบิดาของเขา

แก้ที v correct the chesspath
คำอธิบาย: แก้ตาเดิน (ใช้แก่การเล่นหมากรุก)
ความหมายเหมือนกับ: แก้ตาเดิน
ตัวอย่างประโยค: เขาแก้ทีคู่ต่อสู้อย่างชาญฉลาด

แก้โทษ v plead guilty and apologize
คำอธิบาย: บอกความผิดของตนเพื่อขอความกรุณา
ความหมายเหมือนกับ: ลุแก่โทษ
ตัวอย่างประโยค: เขาขอแก้โทษต่อเธอ

แก้บน v fulfill one´s vow
คำอธิบาย: เซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตนได้บนบานไว้
ความหมายเหมือนกับ: ใช้บน
ตัวอย่างประโยค: เธอแก้บนพระพรหมด้วยไข่ต้ม100ฟอง

แก้ปัญหา v solve a problem
ความหมายเหมือนกับ: ไขปัญหา
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจติดเครื่องควบคุมสัญญาณจราจรโดยอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด

แก้เผ็ด v revenge
คำอธิบาย: ทำตอบแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บปวดให้แก่ตัวไว้เพื่อให้สาสมกัน
ความหมายเหมือนกับ: แก้แค้น , ล้างแค้น
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามจะแก้เผ็ดศัตรูของเขาอยู่

แก้ n cheek
คำอธิบาย: บริเวณหน้าทั้ง 2 ข้างถัดตาลงมา
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ปราง
ตัวอย่างประโยค: แก้มของผู้หญิงคนนี้เนียนดีจัง

แก้มตอบ v sunken cheeks
ตัวอย่างประโยค: หล่อนลดน้ำหนักจนแก้มตอบ

แก้มือ v ask for a return match
คำอธิบาย: ขอสู้ใหม่, ทำสิ่งที่เสียแล้วเพื่อให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แก้ตัว
ตัวอย่างประโยค: หลังจากพ่ายแพ้ครั้งนั้นแล้วเขาก็พยายามหาทางแก้มือกับเธออีกครั้ง

แก้ n glass
คำอธิบาย: หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จำพวกเพชรพลอย, ของที่ทำเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสำคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็น ด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น
หน่วยนับ: ใบ
ตัวอย่างประโยค: จานใบนี้ทำด้วยแก้วไม่ใช่พลาสติก

แก้ n glass
คำอธิบาย: เรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้วสำหรับใส่น้ำกินเป็นต้นว่า ถ้วยแก้ว หรือเรียกสั้นๆ ว่า แก้ว, เรียกภาชนะที่ทำด้วยแก้ว เช่น ชามแก้ว
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: แก้วน้ำ , ถ้วยน้ำ
ตัวอย่างประโยค: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้ว

แก้ n parrot
คำอธิบาย: ชื่อนกปากงุ้มเป็นขอในวงศ์ Psittacidae ตัวสีเขียว ปากแดง อยู่รวมกันเป็นฝูง กินเมล็ดพืชและผลไม้ ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น แก้วโม่ง (Psittacula eupatria) แก้วหัวแพร (P. roseata)
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นกแก้ว
ตัวอย่างประโยค: เขาสอนให้นกแก้วพูดคำว่าสวัสดี

แก้ n orange jasmine
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลางชนิด Murraya paniculata (Linn.) Jack ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นตามป่าดิบ กิ่งก้านสีขาว ใบสีเขียวสดเป็นมัน ดอกขาวหอม เนื้อไม้แข็งใส เหนียว มีลาย ใช้ทำด้ามมีดและไม้ถือ
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นแก้ว
ตัวอย่างประโยค: ต้นแก้วส่งกลิ่นหอมไปทั่วสวน

แก้วตา n one´s beloved
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นรักยิ่ง
ตัวอย่างประโยค: ลูกเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อแม่

แก้วตา n lens
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญของตาที่ทำให้แลเห็น, ส่วนใสของดวงตา มีรูปกลมนูนทั้ง 2 ข้าง ลักษณะใส แต่พื้นหลังนูนออกมากกว่าพื้นหน้า ตั้งอยู่ภายในดวงตา
ตัวอย่างประโยค: นักตกปลาเกิดอุบัติเหตุเบ็ดตกปลาทิ่มแก้วตาจนบอดสนิท

แก้วน้ำ n glass
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ถ้วยน้ำ
ตัวอย่างประโยค: เขายกแก้วน้ำมาให้คุณยาย

แก้วผลึก n milky quartz
คำอธิบาย: แก้วหินสีขาวสลัว

แก้วมรกต n kind of a disease
คำอธิบาย: ชื่อโรคซางละอองเป็นฝ้าบางๆ ที่ขึ้นตามลิ้นและในปาก มีสีเขียวดังสีใบไม้ กระทำให้หน้าเขียว บางทีก็เหลืองหรือดำ ลิ้นกระด้าง คางแข็ง มือกำ เท้างอ

แก้วสารพัดนึก n wishing crystal
คำอธิบาย: แก้วที่เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดมีอยู่แล้ว นึกอะไรได้อย่างใจ
หน่วยนับ: ดวง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าฉันมีแก้วสารพัดนึก ฉันจะขอให้พ่อกับแม่มีบ้านหลังใหญ่ๆ อยู่

แก้วสีไม้ไผ่ n cat´s eye
ความหมายเหมือนกับ: ไพฑูรย์ , เพชรตาแมว

แก้วหู n eardrum
คำอธิบาย: เยื่อในหูที่สำหรับรับเสียง
หน่วยนับ: ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: ใบหูและรูหูทำหน้าที่รับเสียงผ่านแก้วหูไปสู่หูชั้นกลางและหูชั้นใน

แก้หน้า v save one´s face
คำอธิบาย: ทำให้พ้นอาย
ความหมายเหมือนกับ: แก้เหตุการณ์เฉพาะหน้า
ตัวอย่างประโยค: โฆษกพูดผิดพลาดขณะทำหน้าที่บนเวทีทำให้ต้องแก้หน้าด้วยการกล่าวทั้งหมดเป็นเรื่องตลก

แก้ต่าง v hold a brief
คำอธิบาย: ว่าความแทนจำเลย, ใช้คู่กับ ว่าต่าง ซึ่งหมายถึง ว่าความแทนโจทก์
คำตรงข้าม: ว่าต่าง
ตัวอย่างประโยค: ทนายจะช่วยแก้ต่างข้อกล่าวหา

แก้ตัว v re-sit
ความหมายเหมือนกับ: แก้มือ
ตัวอย่างประโยค: ครูให้โอกาสนักเรียนแก้ตัวในการสอบอีกครั้ง

แก้ตัว v make an excuse
คำอธิบาย: พูดหรือทำเพื่อปลดเปลื้องความผิดหรือข้อผิดพลาดของตน.
ความหมายเหมือนกับ: อ้าง
ตัวอย่างประโยค: เธอแก้ตัวกับเจ้านายว่ารถติดจึงมาทำงานสาย

แก้ผ้า v be stripped to the buff
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้าแก้ผ่อน , นุ่งน้อยห่มน้อย

แก้ผ้าแก้ผ่อน v be stripped to the buff
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้า , นุ่งน้อยห่มน้อย

แก้ไขยาก v be difficult to fix

แก้ผ้า v strip off
ความหมายเหมือนกับ: ถอด , ปลด , เปลือย , เลิกผ้า
คำตรงข้าม: ใส่

แก้ผ้า v undress
ความหมายเหมือนกับ: เปลือย , เปลื้องผ้า , แก้ผ้าแก้ผ่อน
คำตรงข้าม: นุ่งห่ม

แก้ผ้าแก้ผ่อน v undress
ความหมายเหมือนกับ: เปลือย , แก้ผ้า , เปลื้องผ้า
คำตรงข้าม: นุ่งห่ม

แก้ผ้า v be naked
ความหมายเหมือนกับ: เปลือย , เปลื้องผ้า , เปลื้องผ้า , แก้ผ้าแก้ผ่อน
คำตรงข้าม: นุ่งห่ม

แก้ผ้าแก้ผ่อน v be naked
ความหมายเหมือนกับ: เปลือย , แก้ผ้า , เปลื้องผ้า , เปลื้องผ้า
คำตรงข้าม: นุ่งห่ม

แก้ผ้า v be stripped naked
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้าแก้ผ่อน , เปลื้อง
คำตรงข้าม: ปิด

แก้ผ้าแก้ผ่อน v be stripped naked
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้า , เปลื้อง
คำตรงข้าม: ปิด

แก้ผ้า v undress
ความหมายเหมือนกับ: ถอด , ปลด
คำตรงข้าม: ใส่

แก้ผ้า v strip
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้าแก้ผ่อน , เปลื้อง , เปลือยเปล่า
คำตรงข้าม: ปิด

แก้ผ้าแก้ผ่อน v strip
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้า , เปลื้อง , เปลือยเปล่า
คำตรงข้าม: ปิด

แก้ผ้า v undress
ความหมายเหมือนกับ: เปลือย , เปลื้องผ้า , เปลื้องผ้า , แก้ผ้าแก้ผ่อน
คำตรงข้าม: นุ่งห่ม

แก้ผ้าแก้ผ่อน v undress
ความหมายเหมือนกับ: เปลือย , แก้ผ้า , เปลื้องผ้า , เปลื้องผ้า
คำตรงข้าม: นุ่งห่ม

แก้ผ้า adj undress
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้าแก้ผ่อน , เปลื้อง , เปลือย

แก้ผ้าแก้ผ่อน adj undress
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้า , เปลื้อง , เปลือย

แก้ผ้า v undress
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้าแก้ผ่อน , เปลื้อง , เปลือย

แก้ผ้าแก้ผ่อน v undress
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้า , เปลื้อง , เปลือย

แก้วกาแฟ n coffee cup

แก้โรค v assuage
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , เยียวยา , บรรเทา

แก้โรค v treat
ความหมายเหมือนกับ: รักษา , เยียวยา , บรรเทา

แก้วมณ n gem

แก้วชิงดวง n floral decoration of interlocked flower

แก้ตาเดิน v correct the chesspath

แก้เหตุการณ์เฉพาะหน้า v save one´s face

แก้ไม่ตก v be unable to solve a problem
ความหมายเหมือนกับ: คิดไม่ออก

แก้วตาดวงใจ n lovely sight

แก้วตาดวงใจ n dearest
ความหมายเหมือนกับ: ดวงตา , ที่รัก , สุดที่รัก

ดัดแปลงแก้ไข v adapt
คำอธิบาย: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ดัดแปลง
ตัวอย่างประโยค: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก

ผู้แก้ไข n repairman
คำอธิบาย: ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนแก้ไข
ตัวอย่างประโยค: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้

องค์การแก้ n The Glass Organization
ความหมายเหมือนกับ: องค์การแก้ว

ยากจะแก้ไข v be difficult to fix
คำอธิบาย: แก้ไขได้ยากลำบาก
ความหมายเหมือนกับ: แก้ไขยาก
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงแรงงานฯ กำลังมีความวุ่นวาย ยากที่จะแก้ไข

สายใยแก้วนำแสง n fibre-optic
คำอธิบาย: สื่อนำข้อมูลอย่างหนึ่งที่ทำจากพลาสติกหรือใยแก้วซึ่งใช้ส่งข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยความเร็วสูงมาก
หน่วยนับ: สาย, เส้น
ความหมายเหมือนกับ: ใยแก้วนำแสง
ตัวอย่างประโยค: สายใยแก้วนำแสงขององค์การโทรศัพท์เกิดปัญหา ทำให้การเชื่อมต่อเครือข่าย UniNet ของมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งใช้งานไม่ได้

การแก้ปัญหา n remedy
คำอธิบาย: การหาทางแก้ไข หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: การแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างประโยค: การพบกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ จะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาใหม่ๆ แก่เด็ก

ปรับปรุงแก้ไข v rectify
คำอธิบาย: ทำให้ดีกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: แก้ไขปรับปรุง
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ร้อยแก้ n prose
คำอธิบาย: ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ความเรียง
คำตรงข้าม: ร้อยกรอง
ตัวอย่างประโยค: พระมหาสมณเจ้าองค์นี้ได้ทรงนิพนธ์หนังสือทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองไว้มากมาย

หมดทางแก้ไข v have no solution
คำอธิบาย: ไม่มีทางที่จะทำให้เป็นเหมือนเดิมได้
ความหมายเหมือนกับ: จนปัญญา , หมดปัญญา
ตัวอย่างประโยค: ทุกฝ่ายต่างหมดทางแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเลย

จอแก้ n small screen
คำอธิบาย: เครื่องรับโทรทัศน์, ทางโทรทัศน์
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ทีวี , โทรทัศน์
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นนางเอกละครจอแก้วที่มีชื่อเสียงเมื่อ 20 ปีก่อน

เขี้ยวแก้ n snake´s fangs
คำอธิบาย: เขี้ยวงูซึ่งงอกอยู่ที่เพดานปาก
หน่วยนับ: ซี่
ตัวอย่างประโยค: คนมักนิยมหาเขี้ยวแก้วมาเป็นเครื่องลางของขลัง

คำแก้ตัว n excuse
ความหมายเหมือนกับ: คำอธิบาย
ตัวอย่างประโยค: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย

คีมปากนกแก้ n pincers
หน่วยนับ: อัน, เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: ปากคีบ

เครื่องแก้ n glassware
หน่วยนับ: ชุด
ตัวอย่างประโยค: กระสุนปลิวข้ามหัวคนทั้งสองไปอย่างหวุดหวิด ถูกข้าวของเครื่องใช้ ถ้วยชาม และเครื่องแก้วแตกกระจาย

ปี่แก้ n kind of small poisonous snake
คำอธิบาย: ชื่องูขนาดเล็กในสกุล Oligodon วงศ์ Colubridae หัวหลิมเล็ก คอโต หางสั้น อาศัยอยู่ตามซอกหินซอกดิน หากินตามพื้นดิน ไม่ขึ้นต้นไม้
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: งูปี่แก้ว
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่จากสถานเสาวภารีบมาดูอาการผู้ป่วยที่ถูกงูปี่แก้วกัด

ปากนกแก้ n pincers
คำอธิบาย: ชื่อคีมชนิดหนึ่ง ปากงองุ้ม ใช้ถอนตะปู
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: คีมปากนกแก้ว
ตัวอย่างประโยค: อุปกรณ์ทำไฟกะพริบก็มีไขควง คีมปากนกแก้ว และชุดหัวแร้งบัดกรี

โรคต้อแก้วตา n cataract
ตัวอย่างประโยค: โรคต้อแก้วตาพบมากในวัยสูงอายุ

ลอยแก้ n fruit in syrup
คำอธิบาย: ของหวานทำด้วยเนื้อผลไม้รสเปรี้ยวลอยในน้ำเชื่อมเจือเกลือเล็กน้อย

เส้นใยแก้ n glass fibber
คำอธิบาย: เส้นใยสังเคราะห์ทำจากแก้วให้เป็นเส้นเล็กๆ
หน่วยนับ: เส้น
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีการนำเส้นใยแก้วนำแสงเข้ามาใช้ในการส่งสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ

ตานกแก้ n two prominences of wrist bones
คำอธิบาย: อวัยวะส่วนที่เป็นปุ่มกลมที่ข้อมือทั้ง 2 ข้าง
หน่วยนับ: ปุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: ปุ่มข้อมือ
ตัวอย่างประโยค: บริเวณตานกแก้วของเขามีลัษณะปูดโปนผิดปกติ

ต้อแก้วตา n cataract
คำอธิบาย: โรคตาที่เกิดจากแก้วตาขุ่น
ความหมายเหมือนกับ: ต้อกระจก
ตัวอย่างประโยค: แสงอัลตราไวโอเลตมีอันตรายต่อลูกตาอาจทำให้เกิดต้อแก้วตาหรืออาจทำอันตรายต่อประสาทตาได้

ทรายแก้ n kind of sand-sized white and clear quartz
คำอธิบาย: แร่ควอตซ์ที่มีขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายมีลักษณะเป็นสีขาวใส ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว
ตัวอย่างประโยค: แก้วที่เราใช้ในปัจจุบันมีส่วนประกอบของทรายแก้วอยู่ด้วย

ทางแก้ n solution
คำอธิบาย: วิถีทางที่ใช้แก้ปัญหา
หน่วยนับ: ทาง
ความหมายเหมือนกับ: ทางออก , ทางแก้ไข
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นย่อมมีทางแก้

ทางแก้ไข n settlement
หน่วยนับ: ทาง
ความหมายเหมือนกับ: ทางออก , ทางแก้
ตัวอย่างประโยค: ทางแก้ไขเรื่องการจราจรติดขัดทางหนึ่งก็คือ โดยสารรถคันเดียวกัน เมื่อจะเดินทางไปทางเดียวกัน

บาตรแก้ n kind of monk´s alms-bowl
คำอธิบาย: บาตรใหญ่ 3 ใบถักเชือกรอบนอก ในพระราชพิธีกัตติเกยา
หน่วยนับ: ใบ

ยาแก้คัน n antipruritic
ตัวอย่างประโยค: หมอให้ใช้ยาแก้คันเมื่อเกิดอาการคันบริเวณบาดแผล

ยาแก้เศร้า n antidepressant
ตัวอย่างประโยค: การรักษาคนไข้โรคจิตบางประเภทอาจจะทำโดยการทำจิตบำบัด พร้อมทั้งใช้ยาสงบประสาท หรือยาแก้เศร้าเท่าที่จำเป็น

ยาแก้ไอ n cough syrup
คำอธิบาย: ยารักษาโรคไอ
ตัวอย่างประโยค: ยาแก้ไอบางชนิดมีส่วนผสมของโคเคอีน

ชนแก้ v give a toast
ความหมายเหมือนกับ: ยกแก้ว
ตัวอย่างประโยค: เขาเมาหนักเพราะถูกเพื่อนคะยั้นคะยอให้ชนแก้วไปหลายแก้ว

กระดาษแก้ n cellophane
คำอธิบาย: กระดาษที่มีเนื้อใส
หน่วยนับ: แผ่น
ตัวอย่างประโยค: กระดาษแก้วนำมาทำงานประดิษฐ์ได้หลายชนิด

กระดูกโหนกแก้ n jugal bone

กระพุ้งแก้ n bulge of the cheek
ตัวอย่างประโยค: ปลาอาศัยอยู่ในน้ำหายใจทางเหงือกซึ่งอยู่ในกระพุ้งแก้ม

กำแพงแก้ n low wall surrounding a pagoda
คำอธิบาย: กำแพงเตี้ยๆ ที่ทำล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ เป็นต้น เพื่อให้ดูงาม
ตัวอย่างประโยค: วัดนี้มีกำแพงแก้วที่งดงามมาก

การแก้แค้น n vengeance
ตัวอย่างประโยค: การพยาบาทนำมาซึ่งการแก้แค้น

การแก้ตัว n excuse
ตัวอย่างประโยค: คุณมีอะไรที่จะเป็นการแก้ตัวสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้

การแก้หน้า n saving one´s face
ตัวอย่างประโยค: การแก้หน้าหรือกู้หน้าเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นนั้น ไม่ทำให้ครอบครัวของเขามีสภาพจิตที่ดีขึ้นมาเลย

ข้อแก้ตัว n old story
ความหมายเหมือนกับ: ข้ออ้าง , คำแก้ตัว
ตัวอย่างประโยค: ข้อแก้ตัวของเขาฟังสนิทหูดี

ดวงแก้ n beloved person
ความหมายเหมือนกับ: สุดที่รัก , ที่รัก , ดวงใจ , ดวงตา
ตัวอย่างประโยค: แก้วที่จะเป็นดวงแก้วแห่งความหวังของครอบครัวและสังคมดับมืดลงชั่วพริบตา

ต้นแก้ n China box-tree
หน่วยนับ: ต้น
ตัวอย่างประโยค: ต้นแก้วออกดอกจนขาวไปหมดทั้งต้น

นกแก้ n parrot
คำอธิบาย: นกปากงุ้มเป็นขอในวงศ์ Psittacidae ตัวสีเขียว ปากแดง อยู่รวมกันเป็นฝูง กินเมล็ดพืชและผลไม้ ในประเทศไทยมีหลายชนิด
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: นกแก้วของสมคิดพูดได้หลายคำแล้ว

ยาแก้ปวด n painkiller (medicine)
คำอธิบาย: ยาที่ใช้ลดอาการปวด
หน่วยนับ: เม็ด
ตัวอย่างประโยค: ทันทีที่ผมรู้สึกปวดหน้าท้องเป็นริ้วๆ ผมก็อัดยาแก้ปวดลงไปอีกสองเม็ด

ใยแก้ n fiber glass
ตัวอย่างประโยค: เส้นใยอนินทรีย์เป็นเส้นใยที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น ใยแก้ว เซรามิก หรือโลหะ เป็นต้น

หลอดแก้ n glass tube
หน่วยนับ: หลอด
ตัวอย่างประโยค: เครื่องมือผลิตรังสีเอกซ์เป็นหลอดแก้วสูญญากาศรูปผลชมพู่

หัวแก้วหัวแหวน adj most beloved
คำอธิบาย: ที่รักใคร่เอ็นดูมาก
ความหมายเหมือนกับ: คนโปรด
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่

โหนกแก้ n cheekbone
คำอธิบาย: ส่วนของแก้มตรงที่มีกระดูกนูนออกมา
ตัวอย่างประโยค: คนเป็นโรคไซนัสอักเสบจะมีอาการปวดบริเวณดั้งจมูกและโหนกแก้ม

แก่นแก้ adj naughty
คำอธิบาย: เก่งในทางซุกซนหรือในทางไม่สู้ดี
ความหมายเหมือนกับ: ซุกซน , ดื้อ , เกเร
คำตรงข้าม: เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นคนแก่นแก้วมาแต่เด็ก

ยกแก้ v give a toast
ตัวอย่างประโยค: เขายกแก้วแตะริมฝีปาก ค่อยๆ เดินหน้าด้วยความมั่นใจเช่นเคย

ข้อแก้ไข n editing
ความหมายเหมือนกับ: การแก้ไข
ตัวอย่างประโยค: ข้อแก้ไขของบรรณาธิการทำให้เรื่องเสียความไป

หัวแก้วหัวแหวน adj dear
คำอธิบาย: ที่รักใคร่เอ็นดูมาก
ความหมายเหมือนกับ: คนโปรด , ที่รักยิ่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่

ซึ่งแก้แค้นคืน adj ซึ่งแก้แค้นคืน

คนแก้ไข n repairman

ละครจอแก้ n series on TV
ความหมายเหมือนกับ: ละครโทรทัศน์

ใยแก้วนำแสง n fibre-optic

การแก้ไขปัญหา n remedy

การแก้ไข n adaptation

ยาแก้โรค n medicine
ความหมายเหมือนกับ: โอสถ , ยารักษาโรค , ยา

จานรองแก้ n saucer
ความหมายเหมือนกับ: ที่รองถ้วย

งูปี่แก้ n kind of small poisonous snake

กับแก้ n gecko
ความหมายเหมือนกับ: ต๊กโต

วิธีแก้ปัญหา n way out
ความหมายเหมือนกับ: ทางรอด

หินแก้ n quartz
ความหมายเหมือนกับ: ศิลามณี

ช่างแก้เครื่องยนต์ n fitter

ช่างแก้ไฟฟ้า n fireman

ตรวจแก้ v revise
ความหมายเหมือนกับ: สะสาง , สังคายนา , ปฏิรูป , ปรับปรุง

ภาษาแก้ขัด n pidgin

การแก้บน n votive offering

ทองแกมแก้ n filigree jewelry decorated with fake diamonds

การแก้ไข n editingค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top