แกว่ง

ภาษาอังกฤษ


v sway
คำอธิบาย: อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติด อยู่กับสิ่งอื่น, โดยปริยายหมายความว่า ไม่อยู่กับที่, ไม่อยู่ในแนว
ความหมายเหมือนกับ: แกว่งไกว , ไกว
คำที่เกี่ยวข้อง: swing , brandish , wave , wobble , oscillate
คำตรงข้าม: นิ่ง
ตัวอย่างประโยค: ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปมา