เอ็ด

ภาษาอังกฤษ


n one
คำอธิบาย: ใช้เรียกจำนวนเลขที่มี 1 อยู่ท้าย เช่น 11 ว่า สิบเอ็ด 101 ว่า ร้อยเอ็ด
ความหมายเหมือนกับ: หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: กองทัพเรือยิงสลุดยี่สิบเอ็ดนัด
v scold
คำอธิบาย: ทำเสียงดัง, ดุเสียงดัง
ความหมายเหมือนกับ: ดุ , ดุด่า , เอ็ดตะโร
ตัวอย่างประโยค: ผมโดนเขาเอ็ดเอาทุกทีเพราะฟังภาษาของเขาไม่รู้เรื่อง
adv loudly
ความหมายเหมือนกับ: เอะอะ , อึกทึก , เอ็ดอึง
คำที่เกี่ยวข้อง: noisily
คำตรงข้าม: เงียบสงบ
ตัวอย่างประโยค: แม้ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง
v tell another
ความหมายเหมือนกับ: แพร่งพราย
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเธอรู้เรื่องนี้แล้วอย่าเอ็ดไปนะ มันเป็นความลับ

คำที่มี "เอ็ด" ในคำ


เอ็ดตะโร adj clamorous
คำอธิบาย: ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนบ้านข้างเคียงต่างเร่เข้ามาดูหลังจากได้ยินเสียงเอ็ดตะโรของพ่อ

เอ็ดตะโร v clamor
คำอธิบาย: ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเอ็ดตะโรใส่พี่ชายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิต

เอ็ดอึง adv loudly
ความหมายเหมือนกับ: เอะอะ , อึกทึก
คำตรงข้าม: เงียบสงบ

เอ็ดอึง adv loudly
ความหมายเหมือนกับ: อื้ออึง , ลั่น , โขมงโฉงเฉง
คำตรงข้าม: เงียบ

เอ็ดอึง adv boisterously
ความหมายเหมือนกับ: ทระหึง , อึงมี่ , อึงอล
คำตรงข้าม: เงียบ

สิบเอ็ด n eleven
คำอธิบาย: จำนวนสิบบวกหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: 11
ตัวอย่างประโยค: ฉันเลี้ยงปลาทองและปลาเงินไว้รวมกันสิบเอ็ดตัว

สิบเอ็ดเหลี่ยม n hendecagon
คำอธิบาย: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 11 เส้น
ตัวอย่างประโยค: เขาจะทำกล่องที่มีสิบเอ็ดเหลี่ยมให้ฉัน

ร้อยเอ็ด n Roi Et
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวอย่างประโยค: ความเลื่อมใสเจ้าพ่อศรีนครเตาแพร่กระจายไปทั่ว ตั้งแต่เขตจังหวัดร้อยเอ็ด จนถึงจังหวัดบุรีรัมย์

ร้อยเอ็ด n hundred one
คำอธิบาย: ร้อยกับหนึ่ง (101)

จังหวัดร้อยเอ็ด n Roi Etค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top